Sönke Ahrens
Prof. Dr.
Sönke Ahrens
Wirtschaftsrecht
» Kurzvita
Hans-Jörg Fischer
Prof. Dr.
Hans-Jörg Fischer
Wirtschaftsrecht & Steuerrecht
Martin Müller
Prof. Dr.
Martin Müller
Wirtschaftsrecht
Arnd Schaff
Prof. Dr.
Arnd Schaff
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insb. Change Management
Jens M. Schmittmann
Prof. Dr. jur.
Jens M. Schmittmann
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insb. Wirtschafts- & Steuerrecht
» Kurzvita
Fabian Sosa
Prof. Dr.
Fabian Sosa
Wirtschaftsrecht
» Kurzvita
Jens Wuttke
Prof. Dr.
Jens Wuttke
Wirtschaftsrecht